Enquête

Dit zijn de brondocumenten die je nodig hebt bij het schrijven van je enquêteverslag.
Je zal allicht vooral het eerste document nodig hebben.
(Met het tweede ben je weinig, omdat de de doelgroepen (bv. jongens uit 6tso) erg klein worden en de resultaten dus niet representatief zijn.)

Grafieken onderverdeeld per totaal
Grafieken per categorie

Tags:

Pages

Subscribe to Extra lesmateriaal Nederlands RSS