Bowling for Columbine

Dit is de hele documentaire 'Bowling for Columbine'. Het fragment dat we in de klas zagen loopt van minuut 56 tot 1u.13.

Tags: